• Witaj na forum erotycznym SexForum.pl

    Forum przeznaczone jest wyłącznie dla dorosłych. Jeżeli nie jesteś pełnoletni, lub nie chcesz oglądać treści erotycznych koniecznie opuść tą stronę.

Zaburzenia erekcji, a nadciśnienie tętnicze

pimp

Cichy Podglądacz
Metody leczenia zaburzeń wzwodu.

Jak schorzenia układu krążenia wpływają na życie intymne?

Miażdżyca lub uszkodzenie tętnic polega na wbudowywaniu składników tłuszczowych oraz mineralnych w ściany naczyń krwionośnych. Dodatkowo z wiekiem obserwuje się utratę elastyczności naczyń tętniczych, które stopniowo stają się sztywne. U niektórych ludzi dochodzi do istotnego utrudnienia przepływu krwi w naczyniach, co może prowadzić do zagrażających ich życiu powikłań, jak ból wieńcowy, zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu. Mężczyźni, u których zdiagnozowano choroby układu krążenia, jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa lub inne objawy miażdżycy mogą doświadczać innego powikłania związanego z funkcjonowaniem naczyń tętniczych mianowicie, kłopotów ze wzwodem.

W większości przypadków przyczyną problemów ze wzwodem jest niewystarczający dopływ krwi do prącia. Zaburzenia wzwodu są więc głównie problemem naczyniowym.

Zaburzenia wzwodu to utrzymująca się niezdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzwodu prącia wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Kłopoty w życiu intymnym mogą mieć istotny wpływ na życie osobiste, wpływając negatywnie na samoocenę, relacje z partnerką oraz powodując stawianie sobie pytania:
Czy jestem jeszcze mężczyzną?
Mogą spowodować emocjonalne odsunięcie od rodziny, przyjaciół, a nawet partnera i przyczynić się w związku z tym do drastycznego obniżenia jakości życia. Dlatego tak ważne jest, aby mężczyźni oraz ich partnerki byli informowani o możliwościach wystąpienia kłopotów ze wzwodem oraz o metodach leczenia.

Jak pojawia się erekcja?
Erekcja jest rezultatem złożonego procesu, który obejmuje naczynia krwionośne oraz centralny układ nerwowy. Prącie zbudowane jest między innymi z części gąbczastej, w skład której wchodzą naczynia krwionośne. Zwykle ściany naczyń są zapadnięte. Gdy natomiast dochodzi do pobudzenia seksualnego, naczynia tętnicze zaczynają się rozszerzać, co umożliwia dopływ krwi do prącia. W tym samym czasie żyły, którymi zwykle zostaje odprowadzona krew, zostają uciśnięte. Większy dopływ krwi i mniejszy jej odpływ z prącia wywołuje widoczny wzwód prącia.

Nadciśnienie tętnicze a kłopoty ze wzwodem
Nadciśnienie tętnicze jest często nie zdiagnozowaną chorobą. W Polsce szacuje się, że 8 mln ludzi choruje na nadciśnienie tętnicze a ponad połowa się nie leczy. Podwyższone ciśnienie tętnicze nie tylko powoduje, że serce musi wykonać cięższą pracę niż zwykle, ale również niepotrzebnie obciąża pracą naczynia krwionośne. Gdy się to zdarza, tętnice są w stanie dostarczyć mniej krwi do różnych narządów, również do prącia, co może powodować kłopoty z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu. Aż 2 z 3 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym może mieć kłopoty ze wzwodem o różnym nasileniu. U około 15% mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym może występować całkowity brak wzwodu. Również leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, mogą powodować obniżenie funkcji seksualnych, co głównie dotyczy leków z grupy §-blokerów lub moczopędnych. Mężczyźni powinni być poinformowani o tym, że stosowane leki mogą niekorzystnie wpłynąć na ich życie intymne. Rozmowa z lekarzem na ten temat może spowodować: zmianę terapii nadciśnienia tętniczego lub utrzymanie terapii - o ile to konieczne - i zastosowanie farmakologicznego leczenia zaburzeń wzwodu.
Rozmowa z lekarzem może istotnie wpłynąć na poprawę jakości życia.

Choroba wieńcowa
Już w 1999 roku Amerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorób Serca stwierdziło, że kłopoty ze wzwodem mogą być pierwszym objawem chorób serca.

Szacuje się, że kłopoty ze wzwodem mogą dotyczyć aż 38 - 78 % mężczyzn z rozpoznaną chorobą wieńcową. U mężczyzn z chorobą wieńcową lekarz powinien ocenić, czy aktywność seksualna jest bezpieczna. Aktywność seksualna jest bowiem wysiłkiem fizycznym i w pewnej grupie osób z chorobą wieńcową może być niewskazana. Wysiłek fizyczny podczas aktywności seksualnej nie jest tak wielki, jak wcześniej sądzono. Odpowiada bowiem wejściu na 1 piętro w przeciągu 10 sekund, przejściu 1,5 km w czasie 20 minut lub na przykład... myciu okien. Jeśli podczas takich czynności pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych w okolicy serca, lekarz może zadecydować o tym, czy zbliżenie seksualne u chorego kardiologicznie pacjenta jest bezpieczne.

Mężczyźni po przebyciu zawału mięśnia sercowego zbyt szybko i niepotrzebnie rezygnują z życia seksualnego. Najczęściej wynika to z niepotrzebnej obawy przed rozmową z lekarzem na ten temat. To jednak lekarz po przeprowadzeniu dodatkowych badań, jak badanie EKG, próba wysiłkowa na bieżni oraz badanie echokardiograficzne serca może ocenić ostatecznie, czy aktywność seksualna jest już możliwa. Powrót pacjentów po przebyciu zawału mięśnia sercowego do aktywności seksualnej jest nie tylko możliwy, ale wskazany: aktywność seksualna jest bowiem jednym z elementów szeroko pojętej rehabilitacji kardiologicznej.

Zaburzenia wzwodu mogą być skutecznie leczone. W zależności od diagnozy istnieją następujące metody leczenia:

- Zaprzestanie palenia tytoniu oraz nadużywania alkoholu
- Regularne uprawianie aktywności fizycznej
- Leki doustne

  • Aby właściwie ocenić skuteczność leczenia farmakologicznego należy podjąć kilka prób przyjęcia leku. Wszystkie dostępne na rynku farmaceutycznym leki z grupy Inhibitorów PDE5 do wywołania efektu wymagają zaistnienia stymulacji seksualnej.
  • Dostępne na rynku europejskim leki różnią się przede wszystkim skutecznością, sposobem podawania, wygodą stosowania oraz czasem działania. Wszystkie mają określone przeciwwskazania i tylko lekarz może wskazać właściwą metodę leczenia.

- Iniekcje
- Aparaty próżniowe
- Implanty

Dziś, kiedy na całym świecie leczenie kłopotów ze wzwodem jest tak szeroko rozpowszechnione, błędem jest pozostawanie w ukryciu i "ciche" radzenie sobie z problemem. Błędem jest również upatrywanie winy niepowodzeń w życiu seksualnym wyłącznie w partnerce. Z badań przeprowadzonych przez firmę Pfizer w Polsce (Pfizer 2001 Raport Seksualności Polaków) wynika, że aż 3/4 Polaków nigdy nie rozmawiało z lekarzem na temat życia seksualnego. Jednocześnie aż 67% Polaków uważa,iż nie ma nic złego w korzystaniu ze środków medycznych do poprawy funkcji seksualnych. Rolą lekarza jest podjęcie rozmowy na ten temat i fachowa pomoc w zakresie szeroko pojętej poprawy jakości życia seksualnego. Zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i kardiolog, urolog czy seksuolog jest w stanie Ci pomóc. Nie czekaj więc, już dziś zgłoś się do lekarza.
 
Prywatne rozmowy
Pomoc Użytkownicy
    Nie dołączyłeś do żadnego pokoju.
    Do góry