Jakoś park mnie nie pociąga, preferuje techniki horyzontalne w łóżku.