Nauczycielka37 i Kingusia zapraszam do mnie mam ciągle pełne jaja.